Декларация за поверителност

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса наонлайн пазаруване в http://next-line.eu, като обработваме Вашите поръчки чрез нашитеонлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникванена проблеми с доставката на Вашите артикули. 
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.
Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидиратпредвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдятадреса Ви пред външни партньори. 
Искаме да Ви предложим различни алтернативи за плащане и ще извършим анализ,включително на историята на Вашите плащания и кредитни чекове, за да разберетекакви алтернативи за плащане имате. 

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни 
* информация за контакт, например име, адрес, имейли телефонен номер * информация и история на плащанията * кредитна информация *информация за поръчките Ако имате профил в www.next-line.eu, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка спрофила, като например: * номер на профил * история на пазаруването * наименование на фирма.

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, сеизползват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към транспортникомпании (доставчици) във връзка с доставката на Вашата поръчка. Доставчици наплатежни услуги за Вашето плащане. Кредитни референтни агенции заидентификационни и кредитни проверки и агенции за събиране на вземания.

Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимоправо или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на 
www.next-line.eu, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.